Co musíte vědět před výběrem střešních oken

Střešní okna jsou používána ve většině nově rekonstruovaných šikmých střech. Stejně tak jsou s oblibou používána při stavbě nových domů s obydleným podkrovím. V případě rekonstrukcí starých půd na obydlené podkroví je střešní okno jednou z nejdůležitějších součástí střechy. Do podkroví nepřivádí jen světlo, ale stará se také o cirkulaci vzduchu a designově utváří celé prostředí. V případě nevhodné volby může střešní okno způsobovat nemalé potíže. Přečtěte si, co vše je nutné vědět o střešních oknech, pro jejich správný výběr.

Střešní okno je jeden z důležitých stavebních prvků, který je možné zabudovat do šikmé i ploché střechy. Střešní okna slouží zejména k prosvětlení podkrovních místností, k lepšímu výhledu do okolí a výměně vzduchu v místnosti. Okny proudí do místnosti sluneční světlo a v létě také teplo. V zimě naopak může teplo z místnosti přes sklo v okně unikat ven. Skleněné plochy jsou proto právem považovány za nejslabší článek energetické bilance budov.

Materiály použité na rám střešních oken

Střešní okna je možné dělit na dřevěná, plastová a plastová s dřevěným jádrem. U celodřevěných střešních oken je základním materiálem dřevo, obvykle borovice. Dřevo je většinou povrchově upraveno lakem, případně několika vrstvami laku, a mělo by se jednat vždy o finální úpravu okna bez nutnosti dalšího nátěru. Toto materiálové provedení okna je vhodné do místností s nízkou relativní vlhkostí vzduchu. U plastových střešních oken je základním materiálem plastový několikakomorový profil s výztuhou. Jedná se o plast vysoce odolný proti proražení a stabilizovaný proti UV-záření. Plast není nutné povrchově upravovat a okno se velice snadno udržuje. Základní barvou je bílá, ale na trhu jsou i okna v dekoru dřeva (dub, borovice). Plastové střešní okno je vhodné zejména do místností s vyšší vlhkostí, jako jsou kuchyně, koupelny, ale i ložnice. U střešního okna plastového s dřevěným jádrem se vhodně kombinují vlastnosti dřeva a plastu (polyuretanu). Rozdělení dle materiálového provedení oplechování a lemování okna: hliníkové,měděné, titanzinkové.

Zasklení střešních oken

Zasklení střešního okna limituje tepelněizolační vlastnosti výrobku. Součinitel prostupu tepla Uw okna jako celku má vyšší hodnotu nežli součinitel prostupu tepla pouze skla UG, a proto doporučujeme vyhodnotit oba tyto parametry. Obecně platí, že čím je nižší hodnota prostupu tepla, tím má výrobek lepší tepelněizolační vlastnosti.

Způsob otevírání střešních oken

Způsob otevírání střešního okna ovlivňuje celkový dojem a schopnost maximálního využití okna. Způsob otevírání zajišťuje, jak moc může být střešní okno otevřeno a využito tak prostoru okna k ventilaci obytného podkroví. Způsob otevírání okna je jedna z nejdůležitějších vlastností střešního okna. Výrobci střešních oken nabízejí okna kyvná, kyvná se zvýšenou osou vyklápění, výklopně kyvná a výsuvně kyvná.

Kyvné okno Fakro

Střešní okna kyvná jsou otevírána ve středu rámu, v případě oken kyvných se zvýšenou osou vyklápění je posunuto vyklápění více do horní části rámu, čímž vzniká větší spodní prostor při otevření okna. Pokud je okno umístěno nízko, může křídlo překážet ve výhledu a horní část křídla zasahuje do interiéru, což může zapříčinit zranění o rám okna. Tento způsob otevírání se doporučuje u vyšších podezdívek. Částečně je možné nízkou podezdívku vyřešit oknem kyvným se zvýšenou osou vyklápění.

 

Střešní okna výsuvně kyvná mají křídlo otevíráno v horní čtvrtině rámu. Okno je možné otočit vnější stranou dovnitř, a tak ho třeba umýt bez větších potíží a nutnosti vylézat na střechu nebo si stoupat na parapet. Tento způsob otevírání je vhodný i pro nižší nadezdívky, protože je možné se pod křídlo dostat bez nutnosti se ohýbat. V případě standardní hloubky ostění již křídlo nezasahuje do interiéru.

Výklopně výklopného - výklopně kyvné okno Fakro

 

Střešní okna výklopná (někdy nazývána výklopně kyvná) mají křídlo okna otevíráno kolem horní osy rámu. To zajišťují pružiny v ramenou oken. Výklopný způsob otevírání střešních oken je nejpříjemnější způsob otevírání, protože křídlo nepřekáží v interiéru ani ve výhledu z okna. Je tak vhodné i pro nižší nadezdívky. Okno jde při mytí otočit vnější stranou dovnitř a umýt.

Umístění kliky a kování střešního okna

Umístění kliky je další důležitá vlastnost střešního okna, která rozhoduje o celkové spokojenosti uživatele okna. U standardní nadezdívky (většinou 3 cihly s věncem a pozednicí) může být střešní okno umístěno nejníže 150 cm nad podlahou. Horní hrana okna se pak nachází ve výšce kolem 2,3 m, kam už děti a lidé s menší postavou nedosáhnou. V takovém případě je vhodné volit kliku na spodním rámu okna. pro jiná okna je naopak vhodné umístění kliky v horním rámu okna. Někteří výrobci nabízejí kliku jen v horním, či jen ve spodním rámu, u některých výrobců a typů oken je možné umístění kliky volit. Více v prezentacích jednotlivých oken výrobců (např. Fakro). Způsob uzavírání a kování střešního okna zajišťuje, jak dobře střešní okno doléhá a těsní po celém svém obvodu.

Zasklení střešního okna

Zasklení střešního okna je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím celkové tepelně-izolační vlastnosti okna. Čím více je oken a čím lépe jsou zpracována, tím méně může v zimě unikat tepla přes sklo, a tím lépe okno izoluje, vytváří teplotně komfortní prostředí a chrání náklady na vytápění. Většina výrobců nabízí jak dvojsklo, tak i trojsklo.

Důležité přílsušenství střešních oken

Pro střešní okna jsou vyráběna typizovaná příslušenství, která zajišťují:

  • lepší tepelně izolační vlastnosti střešních oken – tepelné izolační rám střešního okna, použitý při instalaci okna
  • jednodušší ovládání oken – elektrické pohony a dálkově ovládaná okna
  • zabránění pronikání světla a UV záření střešním oknem do podkroví – v létě zapříčiňuje pronikání slunečního záření nadměrné zahřívání prostoru podkroví a možnost zatemnění či venkovního zastínění okna zabraňuje tomuto efektu a zajišťuje příjemné klima bez nadměrných teplot.

Hodnocení kvality střešních oken

Podívejte se na výsledky hodnocení kvality střešních oken. Porovnejte si kvalitu jednotlivých výrobců na základě hodnocení střechařů.Střešní okno vytváří celkový dojem z podkroví