Ocenění TOP QUALITY

Ocenění TOP QUALITY je udělováno stavebním materiálů na základě jejich hojné používanosti v předešlém roce a na základě vysoké kvality potvrzené nezávislým hodnocením řemeslníků a stavebních firem. Kvalitu určovalo více než 500 řemeslníků a stavebních firem.

Seznam stavebních materiálů, které získávají ocenění TOP QUALITY pro rok 2016 dle kategorií:

Ocenění TOP QUALITY může být uděleno v každé kategorii žádnému, jednomu nebo i více stavebním materiálům, pokud splní kritéria pro udělení ocenění. 

Ocenění TOP QUALITY může být uděleno stavebním materiálům, jež splní následující podmínky:

  • Vysoká míra užívanosti: Stavební materiály dané značky používalo v minulém roce alespoň 45 hlasujících řemeslníků (značku hodnotilo v hlasování alespoň 45 profesionálů). 
  • Vysoká kvalita: Značka stavebních materiálů získala od profesionálů výsledné průměrné hodnocení 7,5 a více bodů. Profesionálové hodnotí značky na škále od 10 (nejlepší) do 1 (nejhorší).
  • Výrobce si zakoupí práva k používání ocenění TOP QUALITY (registrovaná známka).