Proč kvalitu stavebních materiálů hodnotí řemeslníci a profesionálové ze stavebních realizačních firem?

Odpověď je jednoduchá, protože jsou stavebním materiálům nejblíže, mají je ošahané a řeší všechny problémy, které se u nich vyskytnou…

Na stavebním trhu působí spousta dalších profesionálů, kteří jsou „ve styku“ se stavebními materiály, architekti a projektanti, prodejci stavebních materiálů, stavební dozor a výrobci stavebních materiálů. Své zkušenosti mají jistě i mnozí stavebníci, investoři, developeři, svépomocníci nebo kutilové, které stavění baví. Každá z těchto skupin má ale své ALE, proč jejich hodnocení do celkových výsledků nezapočítáváme.

Např. architekti a projektanti jsou často odtrženi od samotného provádění staveb a myslíme si, že nedovedou zcela přesně odhadnout drobné nuance v kvalitě jednotlivých výrobců. Ve výkresech navrhují estetická a funkční řešení a skladby stavby tak, aby na sebe jednotlivé části navazovaly a stavba jako celek správně fungovala. Již ale nezjišťují, jestli jsou jednotlivé výrobky vyrobeny tak, aby nejen splňovaly základní požadavky, ale aby také dlouho a správně sloužily a aby jejich instalace byla snadná a a dlouhodobě funkční bez nutných oprav či úprav.

Prodejci stavebních materiálů znají asi velmi dobře kvalitu jednotlivých výrobků, protože v případě reklamací jsou do celého procesu vtaženi a vědí tak, jaké materiály jsou často reklamovány a případně i z jakého důvodu. Předpokládáme ale, že při hlasování by prodejci nemuseli být zcela objektivní a lépe by hodnotili materiály, které prodávají nebo chtějí prodávat a upřednostňovali by výrobky, které jsou pro ně obchodně výhodnější. Stejný argument platí i pro výrobce stavebních materiálů.

Stavebníci, svépomocníci nebo kutilové mají zcela jistě velmi detailní informace o jednotlivých materiálech, které při stavbě nebo rekonstrukci použili. Chybí jim ale možnost srovnání více materiálů. Při stavbě použijí jeden, případně dva výrobky v každé kategorii a buď jsou spokojeni nebo ne. Vzhledem k faktu, že nepoužijí více různých materiálů, neexistuje u nich možnost porovnání kvalit různých výrobků a materiálů. Z tohoto důvodu hodnocení této skupiny hodnotitelů nezapočítáváme.

Z všech výše zmíněných důvodů nám jako lidé, kteří se stavebními materiály pracují nejvíce, mají jich nejvíce ošahaných a musí se stavebními materiály řešit různé zapeklikosti, které vždy na stavbě vyvstanou, vycházejí řemeslníci a lidi ze stavebních realizačních firem.

Proto do výsledků hodnocení kvality počítáme pouze hlasy řemeslníků a profesionálů ze stavebních firem.