Výrobci kvalitních materiálů získají nezávislé potvrzení kvality

Výrobci kvalitních materiálů získají nezávislé potvrzení kvality

Silný marketingový nástroj

Výsledky hodnocení jsou od dubna 2017 volně dostupné na tomto webu. Laici, profesionálové, svépomocníci, investoři, prodejci, výrobci, studenti a všichni další mohou zjistit, které stavební materiály jsou skutečně kvalitní. To vše na základě nezmanipulovatelného hodnocení od těch, kteří se stavebními materiály skutečně pracují.

Stavebníci a svépomocníci se konečně vyznají v kvalitě stavebních materiálů

Vodítko pro laiky při rozhodování

Výsledky hodnocení slouží především laické stavební veřejnosti, stavebníkům a svépomocníkům při výběru stavebních materiálů. Pro stavebníky a svépomocníky mohou výsledky hodnocení sloužit jako vodítko při výběru stavebních materiálů, i v kategoriích stavebních výrobků, o nichž většinou nemají hlubší ponětí, ale přesto o nich chtějí rozhodovat sami.

Certifikáty kvality pro výrobce

Image a podpora prodejů

Výrobci, kteří splní kritéria a budou velmi kladně hodnoceni, budou mít možnost používat ocenění TOP QUALITY nebo NEJLEPŠÍ ZNAČKA. Toto ocenění je placenou nadstavbou celého projektu a slouží jako potvrzení vysoké kvality a marketingový nástroj k podpoře prodejů kvalitních výrobců.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Ocenění TOP QUALITY může být uděleno stavebním materiálům, jež splní následující podmínky: 

  • Vysoká míra užívanosti: Stavební materiály dané značky používalo v minulém roce alespoň 15% hodnotících řemeslníků (značku hodnotilo v hlasování alespoň 15% profesionálů, kteří se zúčastnili hodnocení kvality). 
  • Vysoká kvalita: Značka stavebních materiálů získala od profesionálů výsledné průměrné hodnocení 8 a více bodů (v některých kategoriích může pořadatel soutěže udělit hodnocení již od 7,5 bodu). Profesionálové hodnotí značky na škále od 10 (nejlepší) do 1 (nejhorší).
  • Výrobce si zakoupí práva k používání ocenění TOP QUALITY (registrovaná známka).

Ocenění NEJLEPŠÍ může být uděleno v každé kategorii pouze jedné značce stavebních materiálů, jež splní následující podmínky:

  • Oceněná značka je označena jako nejlepší v dané kategorii největším počtem řemeslníků.
  • Výrobce si zakoupí práva k užívání ocenění NEJLEPŠÍ (registrovaná značka)

CENÍK SLUŽEB

VYUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KVALITY V ROCE 2017

Ocenění TOP QUALITY
33 000
15 900 Kč
Ocenění pro vysoce kvalitní stavební materiály
Ocenění na základě nezávislého hodnocení profesionálů
Možnost využívat logo ocenění s rokem získání k marketingovým účelům
Možnost využívat logo ocenění s rokem v neomezené míře po neomezenou dobu
Cena je uvedena bez DPH. V případě objednání více kategorií poskytujeme slevy
Ocenění NEJLEPŠÍ ZNAČKA
49 000
39 000 Kč
Ocenění NEJLEPŠÍ ZNAČKY stavebních výrobků v kategorii
Ocenění jedinečného image a prvotřídní kvality
Možnost využívat logo s rokem získání k marketingovým účelům po neomezeně dlouhou dobu
Odkaz na stránky výrobce z webu kvalitnístavebnímateriály.cz
Cena je uvedena bez DPH. V případě objednání více kategorií poskytujeme slevy.
Marketingový výzkum
25 000
9 000 Kč
Výstupy z kategorie
Znalost značek laiky, používanost profesionály, porovnání hodnocení kvality jednotlivých značek výrobků v kategorii
Vše děleno dle regionu
Výstupy v excelových tabulkách
Cena je uvedena bez DPH. V případě objednání více kategorií poskytujeme slevy.

Přečtete si, jak je hodnocení kvality vyhodnocováno a proč se všichni výrobci bez ohledu na velikost mohou kvalifikovat na ocenění kvality

KVALITNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY POMÁHAJÍ KVALITNÍM VÝROBCŮM

Stavebníci  a investoři hledají doporučení a hodnocení stavebních materiálů na internetu i mimo něj. V mnoha diskuzích si navzájem radí, pomáhají a sdílejí své zkušenosti, jak postavit nebo rekonstruovat dům či byt. Zkrátka zjišťují co nejvíce nezávislých informací, které by jim pomohly rozhodnout se správně v oblasti, ve které se často vůbec nevyznají.

Rozhodnutí o volbě stavebních materiálů většina investorů musí učinit pouze jednou za život. Taková rozhodnutí pak ovlivňují kvalitu jejich bydlení, a tím kvalitu celého jejich života anebo alespoň podstatné části. Z tohoto důvodů pátrají stavebníci po kvalitních materiálech a po nezávislém srovnání kvality stavebních materiálů, ze kterých si mohou vybírat.

To je důvod, proč vznikl projekt Kvalitní Stavební Materiály. Do teď neexistovalo přehledné a nezávislé hodnocení kvality stavebních materiálů, ve kterých by se stavebníci snadno a rychle zorientovali.

Hodnocení kvality stavebních materiálů je učiněno na základě hodnocení kvality řemeslníky. Výsledky hodnocení kvality a celý projekt Kvalitní Stavební Materiály pomáhá laikům, aby se zorientovali v přehuštěné nabídce stavebních materiálů a zároveň pomáhá výrobcům kvalitních stavebních materiálů, které oceňuje a zvedá jim prestiž.

HODNOCENÉ ZNAČKY

Do hodnocení jsou v každé kategorii zařazeny všechny významné značky dostupné v ČR

Více informací →

PRŮBĚH HODNOCENÍ

Stavební profesionálové hodnotí kvalitu na základě svých zkušeností v internetovém dotazníku

Více informací →

PROČ HODNOTÍME

Stavebníci-laici se často nevyznají v kvalitě, ale chtějí rozhodovat o používaných stavebních materiálech

Více informací →

TIPY PRO VÝROBCE

Tipy a návody pro výrobce, jak zvýšit hodnocení vlastních výrobků od stavebních profesionálů

Více informací →