Asfaltové pásy

Nejlepší značkou asfaltových pásů jsou na základě hlasování

největšího počtu řemeslníků a stavebních firem oceněni

DEK a IKO

Detaily k hodnocení nejlepší značky asfaltových pásů

Značky asfaltových pásů Dek a Iko byly ze všech značek asfaltových pásů ohodnoceny největším počtem pokrývačů, tesařů a klempířů jako nejlepší značka asfaltových pásů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii střešních výrobků vnímána jako kvalitní.

Hodnocení kvality TOP QUALITY není v této kategorii uděleno pro nesplnění některých z kritérií pro udělení ocenění.

Detaily k bodovému hodnocení asfaltových pásů na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky střešních asfaltových pásů, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (KVK Parabit, Büsscher&Hoffmann, Bauder a další). Hodnocení kvality střešních asfaltových pásů těchto značek není uváděno.

Ocenění TOP QUALITY může být uděleno stavebním materiálům, jež splní následující podmínky:

  • Vysoká míra užívanosti: Stavební materiály dané značky používalo v minulém roce alespoň 45 hlasujících řemeslníků (značku hodnotilo v hlasování alespoň 45 profesionálů). 
  • Vysoká kvalita: Značka stavebních materiálů získala od profesionálů výsledné průměrné hodnocení 7,5 a více bodů. Profesionálové hodnotí značky na škále od 10 (nejlepší) do 1 (nejhorší).
  • Výrobce si zakoupí práva k používání ocenění TOP QUALITY (registrovaná známka).

Ocenění NEJLEPŠÍ může být uděleno v každé kategorii pouze jedné značce stavebních materiálů, jež splní následující podmínky:

  • Oceněná značka je označena jako nejlepší v dané kategorii největším počtem řemeslníků.
  • Výrobce si zakoupí práva k užívání ocenění NEJLEPŠÍ (registrovaná značka)

Hodnocení kvality střešních stavebních materiálů dle jednotlivých kategorií a značek. Do výsledků jsou započítávány pouze hodnocení pokrývačů, tesařů a klempířů