Betonové výrobky

Hodnocení kvality se zúčastnilo 158 lidí ze stavebních firem a zedníků. V kategorii betonové výrobky hodnotili jak nejlepší značku betonových výrobků, tak také bodovali kvalitu výrobků, se kterými v minulém roce pracovali.

V kategorii byli uvedeni všichni významní výrobci betonových výrobků. Výrobci byli do kategorii zařazeni zdarma a neměli žádnou možnost ovlivnit své hodnocení.

Detaily k hodnocení nejlepší značky betonových výrobků

Značka betonových výrobků Best byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka betonových výrobků.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Ocenění TOP QUALITY  na základě vysokého hodnocení kvality ověřeneého osobní zkušeností řemeslníků a na základě splnění kritérií mohou používat betonové výrobky

KB BLOK

Detaily k bodovému hodnocení betonových výrobků na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky betonových výrobků, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (např. Pressbeton, Brož, Diton, Liapor, Prefa Brno, Semmelrock a další). Bodové hodnocení těchto značek není uváděno.

Všechny kategorie

Více informací →

Fasádní sytémy

Více informací →

Další kategorie hrubá stavba

Více informací →

Kde nakupují stavební materiály řemeslníci a profesionálové

Z výsledků hodnocení kvality je možné vyčíst zajímavé trendy v jednotlivých kategoriích stavebních materiálů. Jedním z nich…

Celý článek
Kvalitní stavební materiály pro Váš dům a byt

Proč kvalitu stavebních materiálů hodnotí řemeslníci a profesionálové ze stavebních realizačních firem?

Odpověď je jednoduchá, protože jsou stavebním materiálům nejblíže, mají je ošahané a řeší všechny problémy, které se…

Celý článek

Kvalitu stavebních materiálů hodnotily stovky profesionálů. Jak jsme získali jejich hodnocení?

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 700 profesionálů ze stavebních realizačních firem a řemeslníků. Neexistuje žádný jiný…

Celý článek