Cihly a cihlové systémy

Hodnocení kvality se zúčastnilo 158 lidí ze stavebních firem a zedníků. V kategorii cihly hodnotili jak nejlepší značku cihel, tak také bodovali kvalitu materiálů, se kterými v minulém roce pracovali.

V kategorii byli uvedeni všichni významní výrobci cihel. Výrobci byli do kategorii zařazeni zdarma a neměli žádnou možnost ovlivnit své hodnocení.

Detaily k hodnocení nejlepší značky cihel a cihlových systémů

Značka cihel Heluz byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka cihel a cihlových systémů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Detaily k bodovému hodnocení cihel a cihlových systémů na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky cihel, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (např. KM Beta Profiblok, Erbersdobler Ecoton, Winkelmann).

 

Všechny kategorie

Více informací →

Fasádní sytémy

Více informací →

Betonové výrobky

Více informací →

Další kategorie hrubá stavba

Více informací →

Kde nakupují stavební materiály řemeslníci a profesionálové

Z výsledků hodnocení kvality je možné vyčíst zajímavé trendy v jednotlivých kategoriích stavebních materiálů. Jedním z nich…

Celý článek
Kvalitní stavební materiály pro Váš dům a byt

Proč kvalitu stavebních materiálů hodnotí řemeslníci a profesionálové ze stavebních realizačních firem?

Odpověď je jednoduchá, protože jsou stavebním materiálům nejblíže, mají je ošahané a řeší všechny problémy, které se…

Celý článek

Kvalitu stavebních materiálů hodnotily stovky profesionálů. Jak jsme získali jejich hodnocení?

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 700 profesionálů ze stavebních realizačních firem a řemeslníků. Neexistuje žádný jiný…

Celý článek

Hodnocení kvality stavebních materiálů pro hrubou stavbu dle jednotlivých kategorií a značek. Do výsledků se počítají pouze hlasy řemeslníků činných v daném oboru.