ZNAČEK CIHEL V HODNOCENÍ KVALITY
ZNAČEK CIHEL V HODNOCENÍ KVALITY
Detailní hodnocení kvality cihel Vám pomůže vybrat ty nejlepší právě pro Vás
HODNOTITELŮ Z ŘAD PROFESIONÁLŮ
HODNOTITELŮ Z ŘAD PROFESIONÁLŮ
Nezávislé hodnocení profesionálů ze stavebních firem a řemeslníků na základě dlouholetých zkušeností
VÝZNAMNÉ ZNAČKY CIHEL
VÝZNAMNÉ ZNAČKY CIHEL
Extrémně dobré hodnocení kvality získaly: Porotherm, Heluz, Keratherm, Profiblok

Cihly a cihlové systémy

Hodnocení kvality dle stavebních profesionálů

Hodnocení kvality se zúčastnilo 211 profesionálů z realizačních stavebních firem a řemeslníků.

Hodnotící profesionálové uváděli značky cihel, se kterými v minulém roce pracovali nejčastěji a následně hodnotili kvalitu těchto cihel na základě osobní zkušenosti. Poté volili nejkvalitnější značku cihel.

V kategorii cihly byli uvedeni všichni významní výrobci nebo dovozci cihel. Výrobci nebo dovozci cihel byli do kategorie zařazeni zdarma a neměli možnost ovlivnit své hodnocení.

Detailnější informace o hodnocení kvality cihel se dozvíte níže.

Používanost - cihly

Nejpoužívanější cihly podle stavebních firem

Jaké cihly používali profesionálové v minulém roce nejčastěji?

Nejvíce používanou značkou cihel byl Heluz s 66% používanosti mezi profesionály. Cihly Wienerberger Porotherm používalo 51% hodnotících profesionálů. Cihly KM Beta Profiblok používalo v minulém roce 18% hodnotících profesionálů. 15% hodnotících profesionálů používalo cihly Tondach Keratherm. Ostatní značky cihel používal jen nepatrný zlomek hodnotících profesionálů. 18% hodnotících profesionálů nepoužívalo v minulém roce žádnou z cihel a stavělo z jiných materiálů.

Hodnocení kvality - cihly

Hodnocení kvality cihel podle stavebních firem

Jak hodnotili profesionálové kvalitu cihel na základě osobní zkušenosti z minulého roku?

Nejlépe hodnocenými cihlami byly Wienerberger Porotherm s průměrným hodnocením kvality 8,61 bodu (z maximálních 10 bodů). Cihly Heluz získali 8,53 bodu. Tondach Keratherm získal 8,31 bodu a KM Beta Profiblok 8,18 bodu. Všechny cihly jsou tak na základě osobní zkušenosti profesionálů hodnoceny jako extrémně kvalitní.

U ostatních značek cihel není bodové hodnocení pro malý počet uživatelů uváděno.

Nejhodnotnější značka - cihly

Jaká značka cihel je podle profesionálů nejlepší?

Nejvíce profesionálů (41%) uvedlo jako nejlepší značku cihel Wienerberger Porotherm. Druhou nejlepší značkou je podle hodnotících profesionálů Heluz, pro který hlasovalo 32%. Další výsledky naleznete v grafu.

Vyberte další kategorii v sekci HRUBÁ STAVBA

Pórobetony
Pórobetony
Fasádní systémy
Fasádní systémy
Betonové výrobky
Betonové výrobky
Komíny
Komíny