Fasádní systémy

Hodnocení kvality se zúčastnilo 158 lidí ze stavebních firem a zedníků. V kategorii fasádní výrobky hodnotili jak nejlepší značku fasádních výrobků, tak také bodovali kvalitu výrobků pro fasády, se kterými v minulém roce pracovali.

V kategorii byli uvedeni všichni významní výrobci fasádních výrobků. Výrobci byli do kategorii zařazeni zdarma a neměli žádnou možnost ovlivnit své hodnocení.

Nejlepší značkou fasádních sytémů je na základě hlasování

největšího počtu řemeslníků a stavebních firem oceněn

Detaily k hodnocení nejlepší značky fasádních sytémů

Značka fasádních systémů Weber byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka fasádních systémů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Ocenění TOP QUALITY  na základě osobní zkušenosti řemeslníků a na základě splnění kritérií mohou používat fasádní systémy

Detaily k bodovému hodnocení fasádních výrobků na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky fasádních systémů, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (např. Ceresit, PCI, STO a další). Bodové hodnocení těchto značek není uváděno.

 

Všechny kategorie

Více informací →

Betonové výrobky

Více informací →

Další kategorie hrubá stavba

Více informací →

Kde nakupují stavební materiály řemeslníci a profesionálové

Z výsledků hodnocení kvality je možné vyčíst zajímavé trendy v jednotlivých kategoriích stavebních materiálů. Jedním z nich…

Celý článek
Kvalitní stavební materiály pro Váš dům a byt

Proč kvalitu stavebních materiálů hodnotí řemeslníci a profesionálové ze stavebních realizačních firem?

Odpověď je jednoduchá, protože jsou stavebním materiálům nejblíže, mají je ošahané a řeší všechny problémy, které se…

Celý článek

Kvalitu stavebních materiálů hodnotily stovky profesionálů. Jak jsme získali jejich hodnocení?

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 700 profesionálů ze stavebních realizačních firem a řemeslníků. Neexistuje žádný jiný…

Celý článek

Ocenění TOP QUALITY může být uděleno stavebním materiálům, jež splní následující podmínky:

  • Vysoká míra užívanosti: Stavební materiály dané značky používalo v minulém roce alespoň 45 hlasujících řemeslníků (značku hodnotilo v hlasování alespoň 45 profesionálů). 
  • Vysoká kvalita: Značka stavebních materiálů získala od profesionálů výsledné průměrné hodnocení 7,5 a více bodů. Profesionálové hodnotí značky na škále od 10 (nejlepší) do 1 (nejhorší).
  • Výrobce si zakoupí práva k používání ocenění TOP QUALITY (registrovaná známka).

Ocenění NEJLEPŠÍ může být uděleno v každé kategorii pouze jedné značce stavebních materiálů, jež splní následující podmínky:

  • Oceněná značka je označena jako nejlepší v dané kategorii největším počtem řemeslníků.
  • Výrobce si zakoupí práva k užívání ocenění NEJLEPŠÍ (registrovaná značka)

Hodnocení kvality stavebních materiálů pro hrubou stavbu dle jednotlivých kategorií a značek. Do výsledků se počítají pouze hlasy řemeslníků činných v daném oboru.