Garážová vrata

Detaily k hodnocení nejlepší značky garážových vrat

Značka garážových vrat Hörmann byla ze všech značek garážových vrat ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka garážových vrat.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Detaily k bodovému hodnocení garážových vrat na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky garážových vrat, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (Kružík a další). Bodové hodnocení kvality těchto značek není uváděno.

 

Fasádní sytémy

Více informací →

Betonové výrobky

Více informací →

Další kategorie

Více informací →