HODNOCENÍ  STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO HRUBOU STAVBU

 

Cihly a cihlové systémy

Detaily k bodovému hodnocení cihel a cihlových systémů

Pálené cihly Heluz používalo a hodnotilo 68% řemeslníků, cihly Porotherm 60% řemeslníků, cihly Keratherm 22% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky cihel, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení těchto značek není uváděno: KM Beta Profiblok (18% řemeslníků), Erbersdobler Ecoton (hodnotilo 1% řemeslníků), Winkelmann (hodnotilo pod 1% řemeslníků).

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky cihel a cihlových systémů

Značka cihel Heluz byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka cihel a cihlových systémů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Pórobetony

Detaily k bodovému hodnocení pórobetonů

Pórobetony Ytong používalo a hodnotilo 85% řemeslníků, pórobetony Porfix 44% řemeslníků, pórobetony Hebel 29% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky pórobetonů, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení těchto značek není uváděno: KM Beta Sendwix (11% řemeslníků), Termalica (hodnotilo 6% řemeslníků).

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky pórobetonů

Značka pórobetonů Ytong byla ze všech značek pórobetonů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka pórobetonů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Betonové výrobky

Detaily k bodovému hodnocení betonových výrobků

Betonové výrobky Best používalo a hodnotilo 37% řemeslníků, betonové výrobky KB Blok 37% řemeslníků, betonové výrobky CS Beton 22% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky betonových výrobků, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení těchto značek není uváděno: Pressbeton (22% řemeslníků), Brož (hodnotilo 19% řemeslníků), Diton (hodnotilo 18% řemeslníků), Liapor (hodnotilo 9% řemeslníků) a další značky byly hodnoceny menším počtem řemeslníků pod 8% - Prefa Brno, Beton Hronek, Semmelrock.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky betonových výrobků

Značka betonových výrobků Best byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka betonových výrobků.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Fasádní systémy

Detaily k bodovému hodnocení fasádních výrobků

Fasádní sytém Weber používalo a hodnotilo 59% řemeslníků, fasádní sytém Baumit 41% řemeslníků, fasádní sytém Cemix 22% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky fasádních systémů, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení těchto značek není uváděno: Ceresit (14% řemeslníků), PCI (hodnotilo 8% řemeslníků), STO (hodnotilo 5% řemeslníků).

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky fasádních sytémů

Značka fasádních systémů Weber byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka fasádních systémů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Plastová okna

Detaily k bodovému hodnocení plastových oken

Plastová okna Vekra používalo a hodnotilo 42% řemeslníků, plastová okna RI Okna 13% řemeslníků, plastová okna Otherm 10% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky plastových oken, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků, pod 10%. Bodové hodnocení kvality těchto značek není uváděno.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky plastových oken

Značka plastových oken Vekra byla ze všech značek cihel a cihlových systémů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka plastových oken.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Garážová vrata

Detaily k bodovému hodnocení garážových vrat

Garážová vrata Hörmann používalo a hodnotilo 31% řemeslníků, garážová vrata Lomax 26% řemeslníků, garážová vrata Trido 23% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky garážových vrat, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení kvality těchto značek není uváděno: Kružík hodnotilo 16%.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky garážových vrat

Značka garážových vrat Hörmann byla ze všech značek garážových vrat ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka garážových vrat.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.


Komíny

Detaily k bodovému hodnocení komínů

Komíny Schiedel používalo a hodnotilo 60% řemeslníků, komíny Heluz 35% řemeslníků, komíny Ciko 18% řemeslníků.

V projektu byly dále hodnoceny značky komínůt, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků. Bodové hodnocení kvality těchto značek není uváděno: Komíny CZ hodnotilo 15%, Ekokomíny 8% a Effe due 3% řemeslníků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny, tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo hodnotit na základě osobních zkušeností. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je kvalita výrobků dle hodnocení řemeslníků.

Detaily k hodnocení nejlepší značky komínů

Značka komínů Schiedel byla ze všech značek komínů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka komínů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Hodnocení kvality stavebních materiálů pro hrubou stavbu dle jednotlivých kategorií a značek. Do výsledků se počítají pouze hlasy řemeslníků činných v daném oboru.