Komíny

Detaily k hodnocení nejlepší značky komínů

Značka komínů Schiedel byla ze všech značek komínů ohodnocena největším počtem řemeslníků jako nejlepší značka komínů.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii hrubé stavby vnímána jako kvalitní.

Detaily k bodovému hodnocení komínů na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky komínů, které byly hodnoceny menším počtem řemeslníků (např. Komíny CZ, Ekokomíny, Effedue a další). Bodové hodnocení kvality těchto značek není uváděno.

 

Fasádní sytémy

Více informací →

Betonové výrobky

Více informací →

Další kategorie

Více informací →