Vodovodní baterie

Hodnocení kvality se zúčastnilo 58 topenářů, instalatérů a lidí z topenářsko-instalačních firem . V kategorii vodovodní baterie hodnotili jak nejlepší značku vodovodních baterií, tak také bodovali kvalitu vodovodních baterií, se kterými v minulém roce pracovali.

V kategorii byli uvedeni všichni významní výrobci vodovodních baterií. Výrobci byli do kategorie zařazeni zdarma a neměli žádnou možnost ovlivnit své hodnocení.

Detaily k hodnocení nejlepší značky vodovodních baterií

Značka vodovodních baterií Hansgrohe byla ze všech značek vodovodních baterií hodnocena největším počtem topenářů a instalatérů jako nejlepší značka vodovodních baterií.

Nejlepší značku stavebních materiálů hodnotí řemeslníci, ať tyto výrobky v minulém roce používali či nikoliv. Čím více řemeslníků hodnotilo některou značku, tím více je tato značka stavebních materiálů pro danou kategorii instalatérských výrobků vnímána jako kvalitní.

Detaily k bodovému hodnocení kvality vodovodních baterií na základě osobní zkušenosti řemeslníků

Graf znázorňuje průměrné hodnocení kvality řemeslníky (osa X), kteří v minulém roce výrobky používali. Čím větší je počet bodů, tím vyšší je dle hodnocení řemeslníků kvalita výrobků.

Čím výše jsou stavební výrobky v grafu uvedeny (na ose Y), tím více odpovídajících řemeslníků výrobky v minulém roce používalo a mohlo na základě osobních zkušeností hodnotit. 

V grafu je uvedeno výsledné bodování kvality 3 nejvíce používaných stavebních materiálů, jež používaly v minulém roce hodnotící řemeslníci. V projektu byly dále hodnoceny značky vodovodních baterií, které byly hodnoceny menším počtem instalatérů ( Kludi, Raf). Hodnocení kvality baterií těchto značek není uváděno.

 

Kde nakupují stavební materiály řemeslníci a profesionálové

Z výsledků hodnocení kvality je možné vyčíst zajímavé trendy v jednotlivých kategoriích stavebních materiálů. Jedním z nich…

Celý článek
Kvalitní stavební materiály pro Váš dům a byt

Proč kvalitu stavebních materiálů hodnotí řemeslníci a profesionálové ze stavebních realizačních firem?

Odpověď je jednoduchá, protože jsou stavebním materiálům nejblíže, mají je ošahané a řeší všechny problémy, které se…

Celý článek

Kvalitu stavebních materiálů hodnotily stovky profesionálů. Jak jsme získali jejich hodnocení?

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 700 profesionálů ze stavebních realizačních firem a řemeslníků. Neexistuje žádný jiný…

Celý článek

Hodnocení kvality sanitárních, instalatérských a topenářských stavebních materiálů dle jednotlivých kategorií a značek. Výsledky jsou zhotoveny na základě hodnocení řemeslníků z oboru voda-topení-plyn.